skip to Main Content
فرهنگ مردم کشور مجارستان

فرهنگ مردم کشور مجارستان

فرهنگ مردم کشور مجارستان

فرهنگ مردم کشور مجارستان

سده نوزدهم برای این کشور احیاء ملی را به بار آورد که در آن، فرهنگ نقش بسیار ارزنده‌ای را ایفا نمود.

بخش عمده مؤسسات فرهنگی و سنت های موجود کشور، ریشه در قرن نوزدهم دارند.

بیش از نیمی از جامعه مجارستان تا میانه‌های سده نوزدهم از زندگی روستایی برخوردار بودند

و در مقایسه با جامعه غرب، طبقه روشنفکر مجارستان منفعل باقی ماند.

در همان زمان، جمهوری مجارستان به عنوان یکی از کشورهای اروپای مرکزی نوعی انتقال غربی از سنتهای قدیمی

به سنتهای جدید را تجربه نمود که با مخالفت شدید کشورهای شبه جزیره بالکان و اروپای شرقی مواجه گردید.

در اواخر دهه ۴۰ عنصر پیشرو سیاست فرهنگی از نوع بلشویکی حذف گردید

فرهنگ مردم کشور مجارستان

و تا انقلاب سال ۱۹۵۶ سیاست فرهنگی طراحی شده به سبک اتحاد

جماهیر شوروی سابق در کشور حاکم بود. پس از فرونشستن آتش انقلاب،

فرهنگ آمرانه در اوایل دهه ۶۰ روبه زوال نهاد. در سال ۱۹۸۹، فرایند تجدیدنظر در زمینه‌های مختلف زندگی

و انتقال تدریجی از سنت‌های قدیمی به سنتهای جدید در کل بلوک کمونیسم در حال شکل‌گیری بود.

در نتیجه تضعیف نظام کمونیسم، منابع دولتی به تدریج تحلیل رفته و به موازات حذف کنترل سیاسی،

حوزه فرهنگ کشور از نظام یارانه‌ای خارج گردید.

در سال ۱۹۸۰، فرهنگ تجارتی به اوج خود رسیده و بنیاد فرهنگی سوروس نقش مهمی را در این میان ایفا نمود.

سوارکاری و موسیقی دو بخش مهم از فرهنگ  کشور مجارستان است.

نماینده رسمی کالج مک دنیل در ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top