skip to Main Content
همسایگان کشور مجارستان

همسایگان کشور مجارستان

همسایگان کشور مجارستان :

همسایگان کشور مجارستان:

مرزهای کنونی کشور مجارستان پس از پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری اتریش-مجارستان تثبیت شد.

در شمال با جمهوری اسلواکی ۵۱۵ کیلومتر مرز مشترک دارد.

در شرق آن کشور رومانی با ۴۴۳ کیلومتر مرز مشترک قرار دارد.

همچنین در شمال‌شرقی جممهوری اوکراین با ۱۰۳ کیلومتر مرز مشترک قرار دارد.

در جنوب کشور نیز با جمهوریهای پیشین یوگوسلاوی

(صربستان ۱۵۱ کیلومتر، کرواسی ۳۲۹ کیلومتر و اسلوونی ۸۲ کیلومتر) مرز مشترک دارد.

در غرب مجارستان کشور اتریش با ۳۶۶ کیلومتر مرز مشترک جای گرفته‌است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top