skip to Main Content
درس های تخصصی دوره دندانپزشکی

درس های تخصصی دوره دندانپزشکی

درس های تخصصی دوره دندانپزشکی

اندودنتیکس:

مطالب این درس شامل بررسی اتیولوژی، تشخیص، پیشگیری و درمان بیماریهای پالپی و بافتهای نگهدارنده دندان‌ناشی از ضایعات پالپ

به منظور حفظ سلامت و نگهداری دندانهای طبیعی است.

بیماریهای دهان و تشخیص :

در درس بیماریهای دهان و تشخیص، به شناسایی ، تشخیص کلینیکی و پاراکلینیکی ضایعات حفره دهان و درمان ضایعات مخاطی آن و

ارتباط آن با سایر بیماریهای بدن پرداخته می‌شود.

پروتزهای دندانی: در این درس در ارتباط با مسایل ترمیمی و بازسازی دستگاه جونده (دندانها و ساختمان مجاور کناری صورت) از طریق

پروتزهای ثابت، متحرک (پارسیل و کامل) و فک و صورت بحث می‌شود.

همچنین مسایل مربوط به اصول اکلوژن در این رشته مورد تدریس علمی عملی قرار می‌گیرد.

درس های تخصصی دوره دندانپزشکی

رادیولوژی:

درس رادیولوژی یکی از درسهای دندان‌پزشکی و از علوم اساسی جهت دستیابی و شناسایی حالات طبیعی و غیرطبیعی استخوان فکها

و دندانها می‌باشد.

 

دندان‌پزشکی کودکان:

درس دندان‌پزشکی کودکان، قسمتی از درسهای دندان‌پزشکی است که شامل :

تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌ دهان و دندان کودکان، معلولان و معلولان ذهنی و شناسایی رابطه آن با سلامت عمومی آنها

می‌باشد.

دندان‌پزشکی ترمیمی :

این درس شامل بررسی اتیولوژی ، تشخیص ، پیشگیری و درمان و ترمیم ضایعات بافتهای سخت دندانی به منظور حفظ سلامت و زیبایی

دندانهای طبیعی و بافتهای نگه‌دارنده آنهاست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top