skip to Main Content
دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت2019

دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت2019

دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت

لیست دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت در سال تحصیلی ۲۰۲۰/۲۰۱۹

دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت ، با بررسی های کارشناسی مدنظر وزارت بهداشت درمان و آموزش و پرورش و در نظر گرفتن ۷۰۰ دانشگاه برتر QS  ۸۰۰ دانشگاه برتر  Times  و ۵۰۰ دانشگاه برتر  Shanghai  لیست نهائی دانشگاههای خارج از کشور مورد تائید وزارت متبوع جهت ورودی های سال ۲۰۲۰/۲۰۱۹ در رشته های مرتبط علوم پزشکی به شرح جدول پیوست می گردد.

لازم به ذکر است این لیست سالیانه مورد بازبینی و بازنگری قرارگرفته و از سال تحصیلی مذکور صرفا دانشگاههای موجود در این لیست جهت ادامه تحصیل مورد تائید بوده و مدارک صادره طبق ضوابط ارزشیابی می باشد.

لیست دانشگاههای مورد تائید کشور مجارستان در سال تحصیلی ۲۰۲۰/۲۰۱۹

Semmelweis University Budapest

University Debrecen

University Szeged

University of Pecs

دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت

لیست دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت

دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت ، در صورت باز نشدن لینک ها می توانید فایل پی دی اف دانشگاههای مورد تایید را از وب سایت ما دانلود نمایید

نماینده رسمی کالج مک دنیل در ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top